» درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام خدمت بینندگان این وبلاگ این وبلاگ را تقدیم: به:همه ی عاشقان امام زمان

ما را از نظراتتون بهره مند کنید

تا این وبلاگ هر رو زبهتر وبهتر شود

ضمنا برای تبادل لینک

می توانید در نظرات همین وبلاگ

ثبت کنید

باتشکر از حضور گرمتان

مدیر : محمد ظهرپناهی

♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
تمام راه ظهور تو با گنه بستم
دروغ گفته ام آقا كه منتظر هستم

كسي به فكر شما نيست راست مي گويم
دعا براي تو بازيست راست مي گويم

اگرچه شهر براي شما چراغان است
براي كشتن تو نيزه هم فراوان است

من از سرودن شعر ظهور مي ترسم
دوباره بيعت و بعدش عبور مي ترسم

من از سياهي شب هاي تار مي گويم
من از خزان شدن اين بهار مي گويم

درون سينه ما عشق يخ زده آقا
ت تمام مزرعه هامان ملخ زده آقا

كسي كه با تو بماند به جانت آقا نيست
ب براي آمدن اين جمعه هم مهيّا نيست

♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥


╬♥اللهم عجل لولیک الفرج
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج
╬♥اللهم عجل لولیک الفرج
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج

✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬


♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥Iاللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥Iاللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸

♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•......’
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج..`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’

♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
» نویسندگان
» پیوندهای وبگاه
» سرما گستر علیلو
» دوست خوب
» خنده دار
» افسر جوان سایبری
» ღ♥ღ دلــنـوشــتهـــ هــای مــن ღ♥ღ
» رویای تنها
» عاشقانه
» هر چی میخوای
» ...* از عبور تا ظهور *...
» جوان ایرانی
» گروه جهادی از خاک تا افلاک
» رزهــــــــــــــــــــــــــای وحشی
» ترنم‏ ‏خیال
» اینجا آسمان من است
» !!!!کلبه بارانــــــــــــــــی من
» ...×
» امام زمان غریبم
» غربت آفتاب
» روزهای پـــــــــرغم
» میقات
» پنجره
» روستای سفیدکمر
» خادم حرم گمنام
» محراب عشـــــــــــــــــــق
» منتظران ظهور
» دوست داشتن کوچیکه واسه اونی که دوسش دارم
» مست گل نرگس
» More Different
» گل سرخ
» شهیدان زنده اند
» تا نیایش
» بچه های بالا
» دانش آموز مسلمان
» تکنولوژیست های حرفه ای
» منتظران حضرت ولیعصر(عج)
» گوگولی مگولی
» العزیز
» صورتی رنگ پرسپولیس
» باغبان دل!!
» کمپ خاطرات
» در آرزوی ظـــهور
» حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
» حـــــــديــــــث دل
» شهدا شرمنده ایم
» بامن سخن بگو
» دلتنگی جمعه ها
» بسیج هنرمندان هشترود
» شب های انتظار
» جایی برای نوشتن
» ترنم باران
» گنج سعادت
» فطرس
» پاتوق ریاضی
» ㋡ لــــوتـــی کـــــده㋡
» وب من
» زلال روان
» کانون فرهنگی و هنری مسجد امام عصر (عج)
» شهدا
» ミ★ミدریـــــــــادلان جنــــگ نـــــرمミ★ミ
» ترنم باران
» شهید گمنام
» منتظر یار...
» فصل انتظار
» میم حامیم دال
» اخرالزمان
» یا ابا صالح المهدی ادرکنی
» بقیةالله(ترانه های انتظار)
» به یاد شهدای گمنام
» ღ♥ღ ویـــــــــرانـــــهــ مـــــن ღ♥ღ
» ندای اردکان،دیارفرهیختگان
» عشاق مشهد
» بارونی...
» يا ابـــاصالـــــح المهدي ادركنـــی
» کلبه آسمانی
» ما وشما..
» قاصدون
» پــ ــیــــرو رهـــبـ ـر
» به امیدفردا
» پایگاه حضرت سمیه سنگ نیشت
» پیوندهای روزانه
» دیگر امکانات
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif
روزشمار فاطمیه
روزشمار محرم عاشورا
» آخرین مطالب
» آرشیو مطالب
» موضوعات مطالب
» برچسب‌ها
» طراح قالب

شهدای کازرون

آقا محمود رضا بیضایی آروزوی شهادت آیت الله بهجت
+ نوشته شده توسط در 2013/3/16 و ساعت 0:33 قبل از ظهر |
+ نوشته شده توسط در 2015/2/9 و ساعت 12:57 بعد از ظهر |

امام مهدي (عج) بعد از ظهور ، چگونه بین ما زندگی خواهد کرد ؟

اگر امام زمان (عج) ظهور کرد و همان زمانی که امام ظهور کرد قیامت نشد ، امام زمان (عج) چگونه بین ما زندگی خواهد کرد ؟ آیا همه ما را راهنمایی خواهد کرد ؟

قرار نيست بلافاصله بعد از ظهور امام زمان(ع) قيامت بر پا شود تا اين سؤال پيش آيد كه اگر قيامت نشود، حضرت چه خواهد كرد.
طبق روايات وقتي امام زمان(ع) ظهور كرد و ظالمان و ستمكاران را نابود كرد و حكومت عدل و معنويت و امنيت را تشكيل داد اين حكومت ساليان بسيار طولاني ادامه خواهد يافت و مردمان بسياري از اين حكومت و دوران طلايي زندگي بهره‌مند خواهند شد و بعد از آن قيامت خواهد شد؛ يعني، دولت امام مهدي(ع)، آخرين حكومت و دولت خواهد بود. اما نه كوتاه و زودگذر بلكه ابتدا حضرت مهدي(ع) خود حكومت مي‌كند و بعد از يك عمر طبيعي، رحلت مي‌كند، ولي حكومت را امامان ديگر ـ كه زنده شده و به دنيا برگشته‌اند ـ ادامه مي‌دهند و مردم از نعمت حكومت امام معصوم ساليان طولاني استفاده مي‌كنند.
البته ممكن است اين فكر از يك روايت ايجاد شده باشد؛ زيرا احاديث متعددي از پيامبر(ص) وارد شده كه مي‌فرمايد: «حتي اگر يك روز هم از عمر دنيا باقي باشد، خداوند آن روز را به قدري طولاني مي‌كند كه امام زمان ظهور كند».
بايد دقت كرد كه روايت حالت تاكيد و حتمي بودن ظهور را مي‌رساند؛ يعني، مطمئن باشيد كه ظهور واقع مي‌شود، نه اينكه واقعاً يك روز قيام مي‌كند و بعد در همان روز قيامت مي‌شود!! اين كار حكيمانه‌اي نيست كه هزاران سال انتظار همه پيامبران در يك روز 24 ساعته تمام شود.
بنابراين حضرت بعد از ظهور سال‌ها بين مردم زندگي و آنان را هدايت و راهنمايي مي‌كند. مردم نيز تحت تعليم امام، به مراتب بالاي بندگي و انسانيت نائل مي‌شوند.برچسب‌ها: بعد از ظهور, fun hc zi, v, امام زمان
+ نوشته شده توسط در 2014/11/24 و ساعت 4:38 بعد از ظهر |

میــבانـــی آقـــا جـــآن

خـــوآبـــ مـــآنـــבه ایمـ

از همـــآن روز اول ... همـــآن روز בر سقیفـــه ... همـــآن موقــع کنـــآر בر خـــآنــه
میــבانـــی اگـــر خــوابــــ نبــوבیمـ کــآر بــه پهــلوی مــاבر نمی رسیـــב
بــه خـــآر בر چشمـ پــבر نمی کشیــב
بــه جگـــرِ ســوختـــه ی مجتبــی
بــه ظهــــر عــآشورا
بــه زنــבان و زهــر و سمـ و غــربتـــ و یتیمــی نمی رسیــב
میــבانـــی اگـــر خــوابـــ نبــوבیمـ کــآر بــه انتظـــآرِ شمـــآ نمی کشیـــב

شــرمنـــבه ایمـ ...

+ نوشته شده توسط در 2014/9/16 و ساعت 8:59 قبل از ظهر |

http://arianabas.persiangig.com/image/5.jpg

 

25شهریور تا 4 آبان:چلّه حسینی

آیت الله العظمی محمد تقی بهجت فومنی (رضوان الله تعالی علیه) :

چهل روز مانده به محرم، چله گناه نکردن بگیرید تا سوز دل

و اشک چشمانتان برای سید الشهدا (علیه السلام) فراوان گـردد.

+ نوشته شده توسط در 2014/9/9 و ساعت 10:59 بعد از ظهر |

http://mahdi.etudfrance.com/wp-content/2012/06/emam.jpg

ویژگی های حضرت مهدی (عج) برخی خصایص و ویژگی های امام زمان (عج) مطابق احادیث و روایات عبارتند از: از خاندان و ذریه پیامبر است هم نام و هم کنیه پیامبر (ص) و شبیه ترین مردم به آن حضرت است نهمین فرزند از فرزندان امام حسین (ع) است اسم پدرش حسن (ع) است مادرش سیده کنیزان و بهترین ایشان است دوازدهمین امام و خاتم الائمه است دارای دو غیبت صغری و کبری عمر بسیار طولانی دارد زمین را پر از عدل و داد میکند پس از آنکه پر از ظلم و ستم شده باشد گذشت روزگار او را پیر نمیکند ولادتش پنهانی است دشمنان خدا را میکشد و زمین را از شرک و ظلم پاک میکند دین خدا را آشکار و اسلام حقیقی را در روی زمین گسترش میدهد و فرمانروای روی زمین میشود با شمشیر قیام میکند دارای نسبتهایی از انبیاست که از آن جمله غیبت است روش او سیره پیامبر است پس از آنکه مردم در آزمایش های سخت واقع شوند ظهور میکند وقتی حضرت مهدی ظهور کند حضرت عیسی نازل میشود و پشت سرش نماز میخواند پیش از ظهورش بدعت ها و ظلم و گناه و تجاهر به فسق و فجور رایج میشود هنگام ظهورش منادی آسمان به نام او و پدرش ندا میکند که همه آن را میشنوند و ظهور آن حضرت را اعلام میکنند پیش از ظهورش نرخ ها بالا میرود و بیماری ها زیاد میشود و جنگ های بزرگ برپا میشود و بسیاری کشته میشوند پیش از ظهورش نفس زکیه و یمانی کشته میشوند و در بیدا (مکانی بین مکه و مدینه)خسوفی واقع میشود و دجال و سفیانی خروج میکنند و حضرت آنها را میکشد پس از ظهورش برکات آسمان و زمین آشکار میشود و زمین آباد میگردد و هیچ کس غیر خدا را پرستش نمیکند سیصد و سیزده نفر اصحاب او هستند که در یک ساعت به محضرش حاضر میشوند معجزات بسیاری دارد و بسیاری به دیدار رحضرتش مشرف شده اند

+ نوشته شده توسط در 2014/8/15 و ساعت 11:54 قبل از ظهر |

http://pic.up2.ir/images/97888965854304376252.jpg

رسید محضر(علامه طباطبایی)سوال  کرد راه رسیدن به امام زمان چیست؟

پاسخ دادند:خود امام زمان فرموده است:(شما خوب باشید ما خودمان شمارا پیدا میکنیم).

گفت چکار کنم که امام زمانم دوستم بدارد؟ گفت گناه نکن.

(آیت الله بهجت):
راه خلاصی از گرفتاریها منحصر است به دعا کردن در خلوات برای فرج ولی عصر(علیه السلام) نه دعای همیشگی و لقلقه ی زبان و صرف گفتن "عجل فرجه"بلکه دعای با خلوص و صدق نیت و همراه با توبه ی نصوح.

 

.../آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد/...

.../شاید دعای مادرت زهرا بگیرد/...

 برچسب‌ها: آیت الله بهجت, علامه طباطبایی
+ نوشته شده توسط در 2014/6/17 و ساعت 5:39 بعد از ظهر |
 http://www.pic.tooptarinha.com/images/ahzd4vtj60q2bqpl7wed.jpg

سفارش نماز صبح و مغرب مرحوم كلینی و شیخ طوسی و طبرسی از زهری نقل

كرده اند كه گفت : بسیار و مدتها در طلب حضرت مهدی (علیه السلام) بودم ، و در

این راه اموال فراوانی (در راه خدا) خرج كردم و به هدف نرسیدم ، تا اینكه به خدمت

محمد بن عثمان (دومین نایب خاص امام زمان در عصر غیبت صغری كه بسال 305

هجری از دنیا رفت) رسیدم ، و مدتی در خدمت او بودم تا روزی از او التماس كردم كه

مرا به خدمت امام زمان (علیه السلام) ببرد، او پاسخ منفی داد، بسیار تضرع كردم ،

سرانجام به من لطف كرد و فرمود: فردا اول وقت بیا، وقتی فردای آن روز، اول وقت به

خدمت او رفتم ، دیدم همراه جوانی خوش سیما و خوشبو می آید، به من اشاره كرد

این است آنكه در طلبش هستی . به خدمت امام زمان (علیه السلام) رفتم و آنچه

سوال داشتم مطرح كردم و جواب مرا فرمود، تا به خانه ای رسیدیم و داخل خانه شد

و دیگر او را ندیدم . در این ملاقات دوبار به من فرمود: از رحمت خدا دور است كسی

كه نماز صبح را به تاخیر بیندازد تا ستاره ها دیده نشود، و نماز مغرب را تاخیر اندازد تا ستاره دیده شوند.برچسب‌ها: نماز صبح, نماز مغرب, یاصاحب الزمان saheb al zaman, dhwhpf hgclhk
+ نوشته شده توسط در 2014/5/30 و ساعت 10:30 قبل از ظهر |

 امروز برای آمدن بهانه ای دارم ، شاید فقط شما در اینجا صدایم را بشنوید؛ گرچه می دانم شما هرلحظه نظاره گر هستید!
هیچ وقت فراموشم نمی شود وقتی باران می آمد برای ظهورتان دعا میکردم!
اکنون هنگام بارش باران است...
دلم گرفته است، شما خود شاهد هستید برای فریاد ما حکم صادر میکنند!
متهم می شویم برای چه برای برهنه شدن زنان فریاد میزنیم، آخر الزمان است شما خوب می دانید!
غیرت را برچیدن مردی نیست!
همیشه اینجا برای غربت شما سخن میگفتم؛ آقا ما هم غریب شده ایم! بیاید از این شهر برویم!
در انتظار فرجت، دعای امن یجیب میخوانم، که بیایی دردی دوا کنی، غمی برهانی!السلام علیک یا اباصالح المهدی روحی فداک (ادرکنی)

 

 برچسب‌ها: DHWHPF HGCLHK
+ نوشته شده توسط در 2014/3/15 و ساعت 11:12 قبل از ظهر |

http://media.afsaran.ir/sibKy1_535.jpg

به خدا امام زمان (عج) به شرمندگی ما راضی نیست، به والله راضی نیست، دوستان خوبم، عزیزانم اگر میخواهیدامام زمان(عج) از دستمون راضی باشه بیایید جاده صاف کن امام باشیم.
چرا هی خودمون رو پیش دشمن خوار می کنیم، بیاید نمی گم به اندازه دشمن بلکه کمی کمتر برای پایداری اسلام زحمت بکشیم.
توقعی نیست کار این چنانی و آن چنانی، بیایید هرجایی که هستید کارتون رو درست انجام بدید.
این همون چیزی است که امام عصر(عج) از ما میخواد.

 برچسب‌ها: صاحب الزمان, dhwhpf hgclhksaheb al zaman
+ نوشته شده توسط در 2014/2/25 و ساعت 8:18 بعد از ظهر |
http://uploadax.com/images/27085365689505049771.jpg
دلم برای جمکرانش تنگ شده است...
انجا که وقتی نفس میکشی وجود امامت را حس میکنی
انجا که وقتی باران میبارد یاد اشک های اومیفتی
انجا که غروب جمعه هایش یادت می اندازت غربت او را
خلاصه دلم برای جمکران که اری اما...
بیشتر برای او تنگ شده است...
برای او که درمیان گناهانمان گم شده است...
+ نوشته شده توسط در 2014/2/5 و ساعت 8:6 بعد از ظهر |

 شاگرد: استاد، چکار کنم که خواب امام زمان(عج) رو ببینم؟


استاد: شب یک غذای شور بخور،آب نخور و بخواب. شاگرد دستور استاد رو اجرا کرد و برگشت. 

شاگرد: استاد دیشب دائم خواب آب میدیدم!‏ خواب دیدم بر لب چاهی دارم آب

  مینوشم،کنار نهر آبی در حال خوردن آب هستم! در ساحل رودخانه ای مشغول...! 

استاد فرمود: تشنه آب بودی خواب آب دیدی‏؛‏ تشنه امام زمان(عج) بشو تا خواب امام

  زمان(عج) ببینی...!برچسب‌ها: صاحب الزمان, dhwhpf hgclhk
+ نوشته شده توسط در 2014/1/31 و ساعت 10:43 بعد از ظهر |

از مأموریت که برگشت، خوشحال بود. پرسید:

راستی فرمانده: گمراه کردن این ها چه فایده ای دارد؟

ابلیس جواب داد:

امام این ها که بیاید، روزگار ما سیاه خواهدشد

این ها که گناه می کنند، امامشان دیرتر می آید...برچسب‌ها: صاحب الزمان, یامهدی ادرکنی, یاصاحب الزمان DHWHPF HGCLHK
+ نوشته شده توسط در 2013/12/27 و ساعت 0:21 قبل از ظهر |

در مورد اقامتگاه آن حضرت و یارانشان چندین محل مانند:

مدینه ،دشت حجاز، کوه رضوی،جزیره ی خضراء و... گفته شده است.

در کتاب «نجم الثاقب» اینگونه آمده است: «مسکن آن حضرت در جزیره خضراءاست البته به طور حتم و یقین فقط خداوند متعال است که آن حضرت در کجا اقامت دارد ویا همسر

دارد یا خیر؟برچسب‌ها: اقامتگاه حضرت در هنگام غیبت, امام زمان, کوه رضوی
+ نوشته شده توسط در 2013/12/3 و ساعت 0:23 قبل از ظهر |

من و تو و رویای آمدنت آقاجان
دیشب باز دوباره دلم برایت تنگ شد
دلم برای دیدارت بی پرده در ثانیه های زمین دلتنگی می کرد
نگاهم لبریز از اشتیاق بود برای آسمانی شدن در محضرت
باز هم دستانم بی قرار بود برای گرمی دستانت
اما دریغ :
که من مانده بودم و آرزوهایم و این خاطره ها
حوالی نیمه شب بود با صدای باران به شوق دیدارت
به انتظار ظهورت کمی خواب بر چشمانم نشست و ....
دوباره خاطراتت را به رویای من فرستادی تا مرا آرام کنی
زمین غوغا بود و اهل زمین در هیاهو
هر کسی به سمتی و...
نشانه ها خبر از آمدنت می داد و من و دلم لبریز از اشتیاق شدیم برای ظهور
به دنبال تو و عطر پیراهنی و جذبه ی نگاهی
و نوری آسمانی می گشتم
اما باز هم مثل هر بار من ماندم و بوی عطر پیراهنت و
صدای قدم هایت و ...
باز هم آقاجان : "جایت خالی ماند در منظر نگاهم "..
باز هم صدای گریه ای و ...
دستی مهربان که بیدارم کرد ...
بیدار شدم چشمم دوباره بی تو به جمال هستی روشن شد و باز هم افسوس ...
اما دلم روشن است : می آیی مولای من ..برچسب‌ها: صاحب الزمان, امام زمان dhwhpf hgclhk
+ نوشته شده توسط در 2013/11/4 و ساعت 11:9 بعد از ظهر |

رابطه ی حضرت مهدی(عج) و حضرت عیسی(ع)

از حضرت عیسى (ع)در روایات، با واژه هاى گوناگون مانند وزیر، جانشین، فرمانده و مسؤول در حکومت حضرت مهدى (ع) یاد شده است. حضرت عیسى (ع) به مهدى (ع) مى گوید: من به عنوان وزیر فرستاده شده ام نه امیر (1) حضرت عیسى (ع) وزیر حضرت مهدى (ع)پرده دار و جانشین آن حضرت است (2) حضرت عیسى (ع) هنگام ظهور حضرت مهدى (ع) از آسمان فرود مى آید و در قدس پس از اعلام بیعت با حضرت مهدى (ع) پشت سر حضرت نماز مى گذارد. پس از فتح غرب توسط حضرت و اسلام آوردن بیشتر مردم آن سامان، حضرت عیسى (ع) رحلت نموده و حضرت مهدى (ع)و مسلمانان بر پیکر او نماز مى گذارند. بر طبق روایات، امام (ع) مراسم دفن و نماز خواندن بر بدن وى را آشکارا در حضور مردم انجام مى دهد، تا همچون بار اول درباره او سخن ناروا نگویند.سپس پیکر پاک او را با پارچه اى که دست بافت مادرش مریم (ع) است کفن نموده و در جوار مزار شریف مادرش، در قدس به خاک مى سپارد(3) در برخى روایات آمده که حضرت عیسى (ع)، جزو فرماندهان سپاه حضرت مهدى (ع) است (4) در ویژگى حضرت عیسى (ع)آمده است: او چنان ابهتى دارد که چون دشمن او را مى بیند، به یاد مرگ مى افتد؟ چنان که گویى عیسى (ع) قصد جانش راکرده است (5) در برخى از روایات از حضرت عیسى (ع) به عنوان مسؤول دریافت اموال حضرت قائم (ع) یاد شده است.

 

پی نوشت ها:

 

1. ملاحم ابن طاووس، ص 83 فتن ابن حماد، ص 160

2. غایة المرام ص697 حلیة الابرار ج 2، ص 620.

3. عصر ظهور على کورانى، ص 29

4.الشیعة والرجعه ج1 ص 167.

5. فتن ابن حماد ص 161ابرچسب‌ها: رابطه ی حضرت مهدی, عج, و حضرت عیسی, ع, صاحب الزمان dhwhpf hgclhk
+ نوشته شده توسط در 2013/9/24 و ساعت 9:21 بعد از ظهر |

http://mouodnews.ir/wp-content/themes/mouodnews/scripts/phpThumb/phpThumb.php?src=/wp-content/uploads/2013/02/mahdi031.jpg&w=250&h=auto&zc=T&q=95
سلاح حضرت مهدی (ع):

در هنگام ظهور وقیام حضرت مهدی (ع)،تمام قدرت ها مغلوب قدرت بی پایان حضرت شده، بسان علف های هرز ، از روی زمین بر داشته میشوندتا زمینه ی رشد و کمال انسان ها، به صورت کامل فراهم آید وزمین پر از عدل و داد گردد.

اما سوال این است که نحوه ی این پیروزی به چه شکل است واساسا حضرت مهدی(ع) با چه ابزاری در این قیام بر آن قدرت ها فائق خوهد آمد؟ در روایات کمتر سخن روشنی به چشم میخوردو تنها سلاح مورد اشاره در کلام معصومین(ع) برای آن حضرت شمشیر ذکر شده است. حال این شمشیر بر معنای حقیقی است یا کنایی، الله اعلم؟

عده ای بر این باورند که استعمال کلمه ی«شمشیر» همان ابزار جنگی وعده ای هم بر این باورند که «شمشیر» در این روایات ، کنایه از قدرت ونیروهای نظامی است.برچسب‌ها: سلاح حضرت مهدی, ع, در هنگام ظهور, امام زمان, صاحب الزمان dhwhpf hgclhk
+ نوشته شده توسط در 2013/8/28 و ساعت 0:5 قبل از ظهر |

http://www.nobateshoma.ir/wp-content/uploads/2013/10/5796.jpg

از امام محمد باقر ع سئوال شد یابن رسول الله

  قائم شما کی خواهد آمد ؟فرمود : هنگامیکه

مردها مانند زنان و زنها شبیه مردان گردند

و مردان به مردان و زنها به زنها اکتفا کنند

.زنها بر زینها سوار شوند وشهادتهای ناحق

قبول و گواهی عادلان رد شود و مردم ریختن خون

یکدیگر و عمل زنا و خوردن ربا را آسان شمارند

بحارالانوار جلد ۱۳ صفحه ۹۶۱برچسب‌ها: زمان ظهور, صاحب الزمان, یاصاحب الزمان dhwhpf hgclhk
+ نوشته شده توسط در 2013/8/16 و ساعت 0:11 قبل از ظهر |

http://alamdaranemahdi.ir/wp-content/themes/portal-sahifa/timthumb.php?src=/wp-content/files/2013/08/si1jyp_300.jpg&h=330&w=660&a=c

امام زمان (علیه السلام) در كجای زندگی ما قرار دارد؟ متن یا حاشیه؟ متاسفم که بگویم حتی در حاشیه ی زندگی برخی از ما نیز حضور آقا لمس نمی شود .اگر یك بار كسی من و شما را به خانه ی خویش دعوت كند و بر سر سفره ی خود بنشاند و به اصطلاح نمك گیرمان كند سعی می كنیم به هر نحو ممكن این محبت را تلافی كنیم . چگونه است كه عمری، خود به همراه خانواده و بستگان و هموطنان و هم نوعان وهمه ی مخلوقات خدا، مهمان خوان كرم امام عصریم؛ ولی حق نمك را ادا نمی كنیم؟!

 "بسم الله الرحمن الرحیم"

از وقتی که مسجد النبی ساخته شد، پیامبر اکرم صل الله علیه و اله وسلم در موقع ایراد خطبه و سخنرانی (مخصوصا روزهای جمعه ) برای مسلمانان، بر تنه ی درخت خرمایی که در صحن مسجد باقی مانده بود تکیه می دادند ؛ منتها وقتی جمعیت زیاد شد، اصحاب پیشنهاد کردند که منبری برای رسول خدا صلی الله علیه واله ساخته شود تا همگان، به آسانی بتوانند پیشوای مهربان خود را ببینند. پیامبر صل الله علیه و اله و سلم نیز اجازه فرمودند؛ منبری از چوب با دو پله و یک عرشه ساخته شد.

 ادامه مطلب

برچسب‌ها: جایگاه امام زمان در زندگی ما, جوان, نماز, صاحب الزمان
+ نوشته شده توسط در 2013/7/17 و ساعت 5:21 بعد از ظهر |

 

 اگر می‌خواهید رضایت آقا امام زمان (عج) و به دنبال آن رضایت خداوند را به دست بیاورید ، در یك جمله بهترین عمل این است كه: آن‌چه را خداوند واجب كرده است ، انجام دهید و آن‌چه را حرام كرده است، ترك نمایید... 

اما شیعیان در عصر غیبت وظایف دیگری دارند كه به طور مختصر به برخی از آن‌ها با استفاده از روایات اشاره می‌كنیم.

1. معرفت وشناخت مقام امام وامامت ولایت

الف : لزوم شناخت إمام :

فضیل گفت از حضرت ابو جعفر علیه السّلام شنیدم می‌فرمود : هر كس بدون معرفت امام بمیرد مرگ او چون مردن مردم جاهلیت است هرگز عذر مردم را در شناختن امام نمى‏پذیرند ، كسى كه با شناختن امام بمیرد ، او را زیانى نخواهد رسید چه جلوتر از ظهور امام بمیرد یا بعد از آن و كسى كه بمیرد ؛ در حالی كه امامش را شناخته ، از دنیا برود ، مانند كسى است كه با قائم عجل اللَّه فرجه در خیمه او بوده‏ است .

سلمة بن عطا از حضرت صادق علیه السّلام نقل كرد كه فرمود:

حضرت امام حسین علیه السّلام در میان اصحاب خود فرمود : اصحاب من ! خداوند مردم را آفرید تا او را بشناسند وقتى شناختند او را مى‏پرستند وقتى او را پرستیدند از پرستش دیگران دست میكشند.ادامه مطلب

برچسب‌ها: رضایت امام زمان, چگونه, امام زمان, صاحب الزمان
+ نوشته شده توسط در 2013/6/15 و ساعت 0:55 قبل از ظهر |

بقیه الله


در روايات اسلامي در مورد مدت حكومت حضرت مهدي (ع) به اختلاف نقل شده ، پنج سال ، هفت سال ، بيست سال ، نوزده سال ، هفتاد سال . (اثباه الهداه، ج7، ص179- المجالس السنيه، ج5، ص699 و 702)
و در بعضي از روايات چهل سال و 309 سال به اندازه مدت خواب اصحاب كهف نيز گفته شده است. (بحارالانوار، ج52، ص390)

بعيد نيست كه مدت حكومت آن حضرت 309 سال باشد ، ولي مراحل حكومت او پنج سال و هفت سال و نوزده سال باشد و پس از چهل سال ، تكميل گردد و سپس ادامه يابد ، امام باقر (ع) فرمود :
يملك القائم ثلاثماه سنه و يزداد تشعاً كما لبث اهل الكهف في كهفهم، يملا االارض عدلا و قسطاً كماملئت ظلماً و جوراً، فيفتح الله له شرق الارض و غربها، و يقتل الناس حتي لا يبقي الا دين محمد (ع) :
‹‹امام قائم(ع) 309 سال به مقدار خواب اصحاب كهف در غار خود ، حكومت مي كند ، سراسر زمين را پس از آنكه پر از ظلم و جور شده ، پر از عدل و داد نمايد ، خداوند شرق و غرب زمين را براي او فتح نمايد ، او دشمنان را بكشد به گونه اي كه تنها دين اسلام در سراسر جهان باقي بماند.›› (بحارالانوار، ج52، ص390)
                                  برچسب‌ها: مدت حکومت حضرت مهدی, ع50سال
+ نوشته شده توسط در 2013/5/16 و ساعت 1:4 قبل از ظهر |

دانشگاه انتظار بعد از 1300 سال همچنان دانشجو می پذیرد , متاسفانه این دانشگاه هنوز 313 فارغ التحصیل

هم نداشته

 این دانشگاه در تمام شبانه روز از شما آزمون به عمل می آورد 

مدارک لازم برای ثبت نام 

1. 
نماز اول وقت

2 . 
ولایت مداری

3 . 
دائم الوضو بودن

4 . 
دلی پر از ثواب و قلبی آکنده ازیاد خدا داشتن

به امید قبولی همه ی ما در این دانشگاه
برچسب‌ها: دانشگاه انتظار, دانشگاه, ولایت مداری, نماز اول وقت, دائم الوضو
+ نوشته شده توسط در 2013/3/22 و ساعت 0:53 قبل از ظهر |

توجیه علمی عمر طولانی امام زمان (عج)


آيت‌الله جوادي آملي به پرسش‌هايي پيرامون مهدويت پاسخ گفته است.

به گزارش مرکز خبر حوزه، متن پرسش ها و پاسخ هاي آيت‌الله جوادي آملي را در ادامه مي خوانيد.

* مسئله وجود مقدس امام زمان‏(عج) از نظر فلسفي چگونه توجيه مي‏شود؟ آيا دليل فلسفي بر اثبات وجود آن حضرت وجود دارد؟

درباره وجود مبارک حضرت حجّت‏(عج) «برهان عقلي بر امکان» اقامه مي‏شود؛ يعني بر اساس حکم عقل، ممکن است انسان کاملي عمر طولاني داشته باشد.ادامه مطلب

برچسب‌ها: توجیه علمی عمر طولانی امام زمان, عج, صاحب الزمان, یاصاحب الزمان, امام زمان6

.: Web Design By : 1100Shahid :.